Language of document :

Tožba, vložena 21. januarja 2008 - Aayhan in drugi proti Parlamentu

(Zadeva F-10/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Laleh Aayhan (Strasbourg, Francija) in drugi (zastopnik: R. Blindauer, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Parlamenta z dne 25. oktobra 2007 o zavrnitvi pritožbe, ki so jo tožeče stranke vložile 21. junija 2007, da bi dosegle spremembo vseh pogodb za določen čas, ki jih imajo s to institucijo, v eno samo pogodbo za nedoločen čas.

Predlogi tožečih strank

razglasi naj se ničnost odločbe o zavrnitvi, ki jo je generalni sekretar Evropskega parlamenta kot organ, pooblaščen za imenovanja (OPI), izpodbijal 25. oktobra 2007 s pritožbo, ki jo je Parlament prejel 27. junija 2007;

vse pogodbe za določen čas, ki jih imajo tožeče stranke z Evropskim parlamentom, naj štejejo za eno samo pogodbo za nedoločen čas, ki velja še po 1. januarju 2007;

Evropski parlament naj ponovno zaposli vse uslužbence - tožeče stranke - s pogodbo za nedoločen čas;

vsakemu uslužbencu - tožečim strankam - naj se za celotno delovno dobo od začetka njegove zaposlitve odobri reprezentančno nadomestilo za pravico do plačanega dopusta, ki jo je pridobil z delom;

upošteva naj se dejstvo, da so tožeče stranke štele odločbo z dne 20. aprila 2007 kot zavrnitev pritožbe in da so zadevo že predložile v odločanje Sodišču za uslužbence.

____________