Language of document :

Ordonanţa Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a doua) din 12 decembrie 2007 - Kerelov/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-110/07)

(Funcție publică - Inadmisibilitate vădită - Articolul 44 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulgaria) (reprezentant: A. Kerelov, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul

Cerere prin care se solicită, pe de o parte, anularea deciziei EPSO din 7.2.2007 de a nu comunica reclamantului informațiile și documentele privind concursul și, pe de altă parte, repararea prejudiciului pe care acesta l-ar fi suferit.

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________