Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 12. decembra 2007 - Kerelov/Komisia

(vec F-111/07)

(Verejná služba - Zjavná neprípustnosť - Článok 44 ods. 1 písm. c) Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulharsko) (v zastúpení: A. Kerelov, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia EPSO zo 14. decembra 2006 o nevyzvaní žalobcu na doplneniu žiadosti vzhľadom na možné prijatie do výberového konania na jednej strane a, na druhej strane, náhrada ujmy, ktorú mal utrpieť

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________