Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 12 december 2007 - Kerelov mot kommissionen

(Mål F-111/07)

(Personalmål - Uppenbart att talan skall avvisas - Artikel 44.1 c i förstainstansrättens rättegångsregler)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulgarien) (ombud: advokaten A. Kerelov)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken

Talan om dels ogiltigförklaring av EPSO:s beslut av den 14 december 2006 att inte uppmana sökanden att lämna in ansökan om att få delta i uttagningsprovet, dels skadestånd för den skada sökanden påstår sig ha lidit.

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

____________