Language of document :

Sag anlagt den 8. oktober 2007 - Tomas mod Parlamentet

(Sag F-116/07)

Processprog: litauisk

Parter

Sagsøger: Stanislovas Tomas (Kerkrade, Nederlandene) (ved avocat M. Michalauskas)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om at afskedige sagsøgeren for så vidt som afgørelsen ikke er blevet annulleret ved afgørelsen om afslag på klagen, eller annullation af afgørelsen om afslag på klagen for så vidt som den ikke har annulleret afgørelsen om afskedigelse.

Sagsøgte tilpligtes at betale sagsøgeren 125 000 EUR i erstatning for ikke-økonomiske og økonomiske skade.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har dels nedlagt påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om at afskedige sagsøgeren, dels om erstatning. Til støtte for sit søgsmål har han gjort gældende, at ansættelsesmyndigheden har begået magtmisbrug, tilsidesat adskillige bestemmelser i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, samt princippet i artikel 19 i den europæiske kodeks om god forvaltningsskik, principperne om overholdelse af retten til forsvar og god forvaltningsskik og Parlamentets omsorgspligt.

____________