Language of document :

8. oktoobril 2007 esitatud hagi - Tomas versus parlament

(Kohtuasi F-116/07)

Kohtumenetluse keel: leedu

Pooled

Hageja: Stanislovas Tomas (Kerkrade, Madalmaad) (esindaja: advokaat M. Michalauskas)

Kostja: Euroopa Parlament

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse otsus hageja teenistusest vabastamise kohta osas, milles seda ei tühistatud kaebuse tagasilükkamise otsusega või tühistada kaebuse tagasilükkamise otsus osas, milles see ei tühistanud teenistusest vabastamise otsust;

mõista kostjalt hageja varalise ja mittevaralise kahju hüvitisena välja 125 000 eurot;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Hagi sisu kirjeldus

Hageja esitab esiteks nõude tühistada ametisse nimetava asutuse otsus tema teenistusest vabastamise kohta ja teiseks kahju hüvitamise nõude. Hagi toetuseks väidab hageja, et ametisse nimetav asutus kuritarvitas oma pädevust, rikkus Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjade mitmeid sätteid, Euroopa hea haldustava eeskirja artiklit 19, kaitseõiguse ja hea halduse põhimõtteid ning Parlamendil lasuvat hoolitsemiskohustust.

____________