Language of document :

Kanne 8.10.2007 - Tomas v. parlamentti

(asia F-116/07)

Oikeudenkäyntikieli: liettua

Asianosaiset

Kantaja: Stanislovas Tomas (Kerkrade, Alankomaat) (edustaja: asianajaja M. Michalauskas)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen päätös irtisanoa kantaja on kumottava, siltä osin kuin valituksen hylkäävä päätös ei ole kumonnut kyseistä päätöstä, tai valituksen hylkäävä päätös on kumottava, siltä osin kuin sillä ei ole kumottu irtisanomispäätöstä.

Vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle 125 000 euroa korvausta kantajan aineettomasta ja aineellisesta vahingosta.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vaatii ensinnäkin sen päätöksen kumoamista, jolla nimittävä viranomainen päätti hänen irtisanomisestaan, ja toiseksi korvausta aiheutuneesta vahingosta. Kanteensa tueksi hän vetoaa siihen, että nimittävä viranomainen on käyttänyt väärin virka-asemaansa, rikkonut useita Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen määräyksiä ja eurooppalaisen hyvän hallintotavan säännöstön 19 artiklaa sekä loukannut puolustautumisoikeuksien ja hyvän hallinnon periaatetta ja rikkonut parlamentin huolenpitovelvollisuutta.

____________