Language of document :

Tožba, vložena 8. oktobra 2007 - Tomas proti Parlamentu

(Zadeva F-116/07)

Jezik postopka: litvanščina

Stranke

Tožeča stranka: Stanislovas Tomas (Kerkrade, Nizozemska) (zastopnik: M. Michalauskas, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi tožeče stranke

razglasi naj se ničnost odločbe organa, pristojnega za imenovanja, o odpustitvi tožeče stranke, če ta odločba ni bila razglašena za nično z odločbo o zavrnitvi pritožbe oziroma, razglasi naj se ničnost odločbe o zavrnitvi pritožbe, če z njo ni bila razglašena ničnost odločbe o odpovedi delovnega razmerja;

toženi stranki naj se naloži, da tožeči stranki plača znesek 125 000 eurov za povrnitev nepremoženjske in premoženjske škode tožeče stranke;

tožeči stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka zahteva razglasitev ničnosti odločbe, s katero je OPI odločil o odpovedi njenega delovnega razmerja, in povrnitev nastale škode. V utemeljitev tožbe navaja zlorabo položaja OPI, kršitev več določb Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti, ter kršitev člena 19 Kodeksa dobrega upravnega ravnanja, kršitev načel spoštovanja pravic do obrambe in dobrega upravljanja ter kršitev dolžnosti skrbnega ravnanja Parlamenta.

____________