Language of document :

2007 m. spalio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Marcuccio prieš Komisiją

(Byla F-122/07)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Luigi Marcuccio (Trikazė, Italija), atstovaujama advokato G. Cipressa

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2006 m. lapkričio 30 d. pranešimą RELEX.K.4 D(2006)522434;

Panaikinti 2007 m. vasario 15 d. pranešimą D(2007)502458;

Panaikinti sprendimą, nutraukiantį 2001 m. rugsėjo 6 d. įvykio, kai ieškovas paprašė Europos Bendrijų Komisijos delegacijos Angoloje saugumo tarnybos pagalbos pakeičiant jo automobilio padangą, tyrimą;

Panaikinti sprendimą, kurį atsakovė vis tik priėmė atmesdama 2006 m. rugsėjo 1 d. prašymą, ieškovo pateiktą Paskyrimų tarnybai;

Panaikinti tiek, kiek tai būtina, pranešimą ADMIN.B.2/MB/nb D(07) 16072;

Panaikinti sprendimą, kuris vis tik buvo priimtas atmetant 2007 m. kovo 26 d. skundą, kurį ieškovas pateikė Paskyrimų tarnybai;

Nurodyti atsakovei atlikti tyrimą siekiant nustatyti 2003 m. gegužės 5 d. įvykius, kai laikinai pareigas einantis Europos Bendrijų Komisijos delegacijos Angoloje administracijos vadovas nuvairavo ieškovo automobilį iš šalia ieškovo gyvenamosios vietos esančios stovėjimo aikštelės į maždaug keturis kilometrus nutolusią vietovę, 2001 m. rugsėjo 6 d. įvykius, ir tai, ar yra ryšys tarp šių įvykių, taip pat nedelsiant informuoti ieškovą apie tyrimo rezultatus, keliose gerai matomose vietose iškabinti pranešimus su tyrimo medžiagos ištraukomis bei užtikrinti galimybę susipažinti su šiais tyrimų rezultatais; kitu atveju priteisti ieškovui iš atsakovės 100 000 EUR arba kitokio dydžio, kurį Tarnautojų teismas laikytų teisingu, kompensaciją už nepataisomą žalą, padarytą sprendimu atmesti 2006 m. rugsėjo 1 d. prašymą, bei po 20 EUR arba kitokio dydžio, kurį Tarnautojų teismas laikytų teisingu, nuo rytojaus (2007 m. spalio 25 d.) patirsimos žalos kompensaciją už kiekvieną dieną nuo 2007 m. spalio 25 d. iki bus užbaigtas tyrimas, apie tai ieškovui bus pranešta ir tinkamai paskelbtos jo išvados;

Nurodyti atsakovei sumokėti ieškovui 20 000 EUR arba kitokio dydžio, kurį Tarnautojų teismas laikytų teisingu, kompensaciją už nepataisomą žalą, patirtą dėl atsisakymo atsiųsti jam 2006 m. lapkričio 30 d. pranešimo vertimą į italų kalbą ir po 2 EUR arba kitokio dydžio, kurį Tarnautojų teismas laikytų teisingu, nuo 2007 m. spalio 25 d. patirsimos žalos kompensaciją už kiekvieną dieną nuo šios datos iki bus priimtos visos šio atsisakymo panaikinimo priemonės;

Nurodyti atsakovei nedelsiant po teismo sprendimo šioje byloje paskelbimo sumokėti ieškovui 20 000 EUR arba kitokio dydžio, kurį Tarnautojų teismas laikytų teisingu, kompensaciją už nepataisomą žalą, kuri jau atsirado ir kuri dar gali atsirasti ateityje dėl sprendimo nutraukti tyrimą ir po 25 EUR arba kitokio dydžio, kurį Tarnautojų teismas laikytų teisingu, nuo 2007 m. spalio 25 d. patirsimos žalos kompensaciją už kiekvieną dieną nuo šios datos iki atsakovė įgyvendins visas sprendimo nutraukti tyrimą panaikinimo priemones;

Pripažinti faktinės situacijos, kad bent iki 2006 m. lapkričio 30 d. pranešimo gavimo datos ieškovui nebuvo pranešta apie sprendimą nutraukti tyrimą, neteisėtą pobūdį;

Pripažinti ieškovo neinformavimą apie nutrauktą tyrimą neteisėtu;

Nurodyti atsakovei sumokėti ieškovui 50 000 EUR arba kitokio dydžio, kurį Tarnautojų teismas laikytų teisingu, kompensaciją už žalą, patirtą dėl jo neinformavimo apie nutrauktą tyrimą;

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pagrįsdamas savo ieškinį ieškovas nurodo tris pagrindus: 1) absoliutų motyvavimo trūkumą dėl, be kita ko, alogiško, prieštaringo, iracionalaus, painaus, prielaidomis grindžiamo ir neatlikto arba neadekvačiai atlikto tyrimo; 2) sunkius, visiškai aiškius ir akivaizdžius teisės pažeidimus; 3) pareigos atsižvelgti į pareigūno interesus ir gero administravimo pareigos pažeidimus.

____________