Language of document :

Sag anlagt den 3. december 2007 - Adjemian m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-134/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Vahan Adjemian (Angera, Italien) m.fl. (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagens genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Kommissionens afgørelser om dels afslag på at forny sagsøgernes ansættelse som kontraktansatte for en tidsbestemt eller tidsubestemt varighed, dels fastsættelse af arbejdsvilkårene. Sagsøgerne har til støtte for deres påstande påberåbt sig en tilsidesættelse af princippet om stabilitet i arbejdsforholdene, herunder bl.a., at artikel 88 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte er ulovlig, idet bestemmelsen begrænser varigheden af kontraktansattes kontrakter.

Sagsøgerens påstande

Kommissionens successive afgørelser, herunder afgørelsen af 28. april 2004 vedrørende den maksimale varighed for benyttelse af ikke-permanent personale i Kommissionens tjenestegrene, annulleres.

Det fastslås, at artikel 88 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte er ulovlig, idet bestemmelsen begrænser varigheden af kontraktansattes kontrakter.

Kommissionens afgørelser af 23. august og 31. oktober 2007 om afslag på klage R/236/07, R/492/07 og R/390/07 over Kommissionens afgørelser om enten at indgå en kontrakt eller om kun at forny sagsøgernes ansættelse som kontraktansatte for en tidsbestemt periode, annulleres.

Kommissionens afgørelse af 5. september 2007 om afslag på sagsøgernes ansøgninger af 31. maj og 20. juli 2007 om tidsubestemt forlængelse af sagsøgernes kontraktansættelse annulleres.

Kommissionens afgørelser om fastsættelse af sagsøgernes respektive ansættelsesvilkår, annulleres, for så vidt som ansættelsen af sagsøgerne eller forlængelsen heraf, er begrænset til en bestemt varighed.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________