Language of document :

Žaloba podaná dne 8. října 2007 - Hoppenbrouwers v. Komise

(Věc F-104/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Micheline Hoppenbrouwers (Dilbeek, Belgie) (zástupce: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

Zrušit rozhodnutí přijaté orgánem oprávněným k uzavírání smluv (OOUS) dne 25. června 2007, kterým byla zamítnuta stížnost žalobkyně ze dne 16. března 2007 proti správnímu rozhodnutí oznámenému dne 18. prosince 2006, kterým bylo zamítnuto přijetí žalobkyně do pracovního poměru jako smluvního zaměstnance v rámci čl. 2 odst. 1 přílohy pracovního řádu ostatních zaměstnanců (ŘOZ);

V případě, že to bude nezbytné, zrušit rovněž uvedené rozhodnutí ze dne 18. prosince 2006;

Uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

První žalobní důvod žaloby vychází z porušení čl. 82 odst. 3 písm. d) ŘOZ, článku 83 ŘOZ, článku 33 služebního řádu úředníků Evropských společenství, čl. 2 odst. 1 přílohy ŘOZ, jakož i ze zjevně nesprávného posouzení.

Žalobkyně nejprve připomíná, že jí správa odmítla nabídnout smlouvu smluvního zaměstnance na dobu neurčitou kvůli okolnosti, že se nacházela dne 1. května 2005 ve stavu dočasné pracovní neschopnosti, jelikož podle OOUS toto datum představovalo konečný termín, kdy měly nabýt účinnosti smlouvy smluvních zaměstnanců podepsané v rámci přechodných opatření stanovených v čl. 2 odst. 1 přílohy ŘOZ. Žalobkyně uplatňuje, že pouze trvalá nezpůsobilost by umožnila vyloučit její kandidaturu.

Druhý žalobní důvod vychází z porušení zásady zákazu diskriminace v rozsahu, v němž je žalobkyně bez legálního a přiměřeného odůvodnění nespravedlivě znevýhodněna ve srovnání s ostatními osobami, které poté, co pracovaly podobně jako žalobkyně v jeslích a družině Komise podle smlouvy belgického práva, získaly smlouvu smluvního zaměstnance na dobu neurčitou.

____________