Language of document :

Rikors imressaq fit-8 ta' Ottubru 2007 - Hoppenbrouwers vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-104/07)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Micheline Hoppenbrouwers (Dilbeek, il-Belġju) (rappreżentanti: L. Vogel, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-deċiżjoni adottata mill-awtorità kompetenti li tikkonkludi l-kuntratti (AKTK) tal-25 ta' Ġunju 2007, li biha ġie miċħud l-ilment imressaq mir-rikorrenti fis-16 ta' Marzu 2007, kontra d-deċiżjoni amministrattiva nnotifikata fit-18 ta' Diċembru 2006, li tiċħad l-impjieg tar-rikorrenti bħala aġent kuntrattwali, fil-kuntest ta' l-Artikolu 2(1) ta' l-Anness tal-Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' Uffiċjali Oħra (KIU);

safejn huwa neċessarju, tannulla wkoll l-imsemmija deċiżjoni tat-18 ta' Diċembru 2006;

tikkundanna lill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej tbati l-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

L-ewwel motiv tar-rikors huwa dovut għall-ksur ta' l-Artikolu 82(3)(d) tal-KIU, ta' l-Artikolu 83 tal-KIU, ta' l-Artikolu 22 tar-Regolamenti tal-Persunal ta' l-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, ta' l-Artikolu 2(1) ta' l-Anness tal-KIU kif ukoll għal żball manifest ta' evalwazzjoni.

Ir-rikorrenti tfakkar, l-ewwel nett, li l-amministrazzjoni rrifjutat li toffrilha kuntratt bħala aġent kuntrattwali għal terminu mhux fiss minħabba ċ-ċirkustanza li hija kienet tinsab fi stat ta' inkapaċità temporanja milli taħdem fl-1 ta' Mejju 2005, liema data hija, skond l-AKTK, l-aħħar skadenza li fiha għandu jkollhom effett il-kuntratti ta' aġent kuntrattwali li jidħlu fil-kuntest ta' miżuri ta' tranżizzjoni skond l-Artikolu 2(1) ta' l-Anness tal-KIU. Ir-rikorrenti ssostni li nuqqas ta' rieda permanenti biss ikkaġuna ċ-ċaħda ta' l-applikazzjoni/tal-kandidatura tagħha.

It-tieni motiv tar-rikors huwa dovut għall-ksur tal-prinċipju ta' non diskriminazzjoni, safejn ir-rikorrenti tinsab, mingħajr ġustifikazzjoni leċita u raġonevoli, inġustament iddiskriminata meta mqabbla ma' persuni oħra li, wara li ħadmu, fil-fehma tar-rikorrenti, fl-iskejjel tat-tfal żgħar tal-Kummissjoni taħt kuntratt tad-dritt Belġjan, ibbenefikaw minn kuntratt ta' aġent kuntrattwali għal terminu mhux fiss.

____________