Language of document :

Acţiune introdusă la 8 octombrie 2007 - Hoppenbrouwers/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-104/07)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamantă: Micheline Hoppenbrouwers (Dilbeek, Belgia) (reprezentant: L. Vogel, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei adoptate de autoritatea abilitată să încheie contractele de muncă (AAIC) la 25 iunie 2007 prin care a fost respinsă reclamaţia formulată de reclamantă la 16 martie 2007 împotriva deciziei administrative notificate la 18 decembrie 2006, prin care se refuză angajarea reclamantei în calitate de agent contractual în temeiul articolului 2 alineatul (1) din anexa la Regimul aplicabil celorlalţi agenţi (RAA);

în măsura în care este necesar, anularea deciziei menţionate din 18 decembrie 2006;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

Primul motiv al acţiunii se întemeiază pe încălcarea articolului 82 alineatul (3) litera (d) din RAA, a articolului 83 din RAA, a articolului 33 din Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, a articolului 2 alineatul (1) din anexa la RAA, precum și pe eroarea vădită de apreciere.

Reclamanta amintește mai întâi că administraţia a refuzat să îi ofere un contract de agent contractual pe perioadă nedeterminată din cauza împrejurării că aceasta se afla în incapacitate de muncă temporară la 1 mai 2005, aceasta dată reprezentând, potrivit AAIC, ultimul termen la care trebuiau să intre în vigoare contractele de agent contractual încheiate în baza măsurilor tranzitorii prevăzute de articolul 2 alineatul (1) din anexa la RAA. Reclamanta subliniază că numai o incapacitate permanentă ar fi justificat respingerea candidaturii sale.

Al doilea motiv al acţiunii se întemeiază pe o încălcare a principiului nediscriminării, în măsura în care reclamanta ar fi, fără justificare legală și rezonabilă, defavorizată pe nedrept în raport cu alte persoane care, după ce au lucrat precum reclamanta în creșele Comisiei în temeiul unui contract de drept belgian, au beneficiat de un contract de agent contractual pe perioadă nedeterminată.

____________