Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 10. října 2007 - Pouzol v. Účetní dvůr

(Věc F-17/07)1

(Veřejná služba - Úředníci - Důchody - Převod nároku na důchod nabytého před vstupem do služeb Společenství - Nepřípustnost)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Michel Pouzol (Combaillaux, Francie) (zástupci: D. Grisay, I. Adnoulsi a D. Piccininno, advokáti)

Žalovaný: Účetní dvůr Evropských společenství (zástupci: T. Kennedy, J.-M. Stenier a G. Cortens, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Účetního dvora ze dne 23. listopadu 2006, jímž bylo určeno, že stížnost podaná žalobcem proti rozhodnutí Komise ze dne 18. května 2006 je nepřípustná - Uznání žalobcova nároku na dodatečné navýšení počtu odsloužených let započitatelných pro účely důchodu - Návrh na náhradu škody

Výrok usnesení

Žaloba se jako zjevně nepřípustná odmítá.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 117, 26.5.2007, s. 35.