Language of document :

Kendelse afsagt af EU-Personaleretten (Første Afdeling) den 10. oktober 2007 -Pouzol mod Revisionsrettten

(Sag F-17/07) 1

(Personalesag - tjenestemænd - pensioner - ret til at overføre pension erhvervet inden indtrædelsen i Fællesskabernes tjeneste - formaliteten)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Michel Pouzol (Combaillaux, Frankrig) (ved avocats D. Grisay, I. Andoulsi og D. Piccininno)

Sagsøgt: Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber (ved T. Kennedy, J.-M. Stenier og G. Cortens, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Revisionsrettens afgørelse af 23. november 2006, hvorved den af sagsøgeren indgivne klage over Kommissionens afgørelse af 18. maj 2006 blev afvist - anerkendelse af sagsøgerens ret til supplerende pensionsgivende tjenesteår - påstand om erstatning

Konklusion

Sagen afvises.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 117 af 26.5.2007, s. 35.