Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék első tanácsának 2007. október 10-i végzése - Pouzol kontra Számvevőszék

(F-17/07. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Nyugdíjak - A Közösségeknél történő szolgálatba lépés előtt megszerzett nyugdíjjogosultság átvitele - Elfogadhatatlanság)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Michel Pouzol (Combaillaux, Franciaország) (képviselők: D. Grisay, I. Andoulsi és D. Piccininno ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Számvevőszéke (képviselők: T. Kennedy, J.-M. Steiner és G. Cortens meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Számvevőszék 2006. november 23-i, a felperes által a Bizottság 2006. május 18-i határozata ellen benyújtott panaszt elfogadhatatlannak nyilvánító határozatának megsemmisítése - A felperes kiegészítő nyugdíjszerző szolgálati évek beszámításához való jogosultságának elismerése - Kártérítési kérelem.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet, mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 117., 2007.5.26., 35. o.