Language of document :

Sklep prvega senata Sodišča za uslužbence z dne 10. oktobra 2007 - Pouzol proti Računskemu sodišču

(Zadeva F-17/07)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Pokojnine - Prenos pokojninskih pravic, pridobljenih pred zaposlitvijo v Skupnostih - Nedopustnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Michel Pouzol (Combaillaux, Francija) (zastopniki: D. Grisay, I. Andoulsi in D. Piccininno, odvetniki)

Tožena stranka: Računsko sodišče Evropskih skupnosti (zastopniki: T. Kennedy, J.-M. Stenier in G. Cortens, zastopniki)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe Računskega sodišča z dne 23. novembra 2006 s katero je bila za nedopustno razglašena pritožba, ki jo je tožeča stranka vložila zoper odločbo Komisije z dne 18. maja 2006 - Priznanje dodatne pokojninske dobe tožeče stranke - Odškodninski zahtevek.

Izrek sklepa

Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 117, 26.5.2007, str. 35.