Language of document :

Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 9ης Οκτωβρίου 2007 - Bellantone κατά Ελεγκτικού Συνεδρίου

(Υπόθεση F-85/06)1

(Υπαλληλική υπόθεση - Υπάλληλοι - Έκτακτος υπάλληλος διοριζόμενος ως μόνιμος υπάλληλος - Προθεσμία καταγγελίας - Εφάπαξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία - Ημερήσια αποζημίωση - Υλική ζημία)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: Gerardo Bellantone (Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου) (εκπρόσωποι: T. Bontinck και J. Feld, δικηγόροι)

Καθού-εναγόμενο: Ελεγκτικό Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εκπρόσωποι: T. Kennedy, J.-M. Stenier και G. Corstens)

Αντικείμενο της υποθέσεως

Αφενός, η ακύρωση της αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου της 30ής Μαρτίου 2006, περί απορρίψεως της διοικητικής ενστάσεως του προσφεύγοντος, πρώην εκτάκτου υπαλλήλου που διορίστηκε ως μόνιμος υπάλληλος με αίτημα την καταβολή του υπολοίπου της συμπληρωματικής αποζημιώσεως λόγω καταγγελίας της συμβάσεως, του επιδόματος αποχωρήσεως και της ημερησίας αποζημιώσεως, και, αφετέρου, αίτημα αποζημιώσεως.

Διατακτικό της αποφάσεως

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Απορρίπτει την προσφυγή-αγωγή.

Ο G. Bellantone φέρει τα τρία τέταρτα των δικαστικών εξόδων του.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων φέρει, εκτός των δικαστικών εξόδων του, το ένα τέταρτο των δικαστικών εξόδων του G. Bellantone.

____________

1 - ΕΕ C 237 της 30.9.2006, σ. 18.