Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 9.10.2007 - Bellantone v. tilintarkastustuomioistuin

(Asia F-85/06)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Väliaikainen toimihenkilö, joka on nimitetty virkamieheksi - Irtisanomisaika työsuhteen päättyessä - Eroraha - Päiväraha - Aineellinen vahinko)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Gerardo Bellantone (Luxemburg, Luxemburg) (edustajat: asianajajat T. Bontinck ja J. Feld)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin (asiamiehet: T. Kennedy, J.-M. Stenier ja G. Corstens)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä tilintarkastustuomioistuimen pääsihteerin 30.3.2006 tekemän päätöksen, jolla hylättiin kantajan, joka on virkamieheksi nimitetty entinen väliaikainen toimihenkilö, valitus loppuosan maksamatta jättämisestä korvauksesta, joka maksetaan pidemmän irtisanomisajan, erorahan ja päivärahan sijaan, kumoaminen ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Bellantone vastaa kolmesta neljäsosasta omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan yksi neljäsosa Bellantonen oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 237, 30.9.2006, s. 18.