Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék első tanácsának 2007. október 9-i ítélete - Bellantone kontra Számvevőszék

(F-85/06. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Tisztviselővé kinevezett ideiglenes alkalmazott - Felmondási idő az alkalmazás megszűnésekor - Távozási díj - Napidíj - Anyagi kár)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Gerardo Bellantone (Luxembourg, Luxemburg) (képviselők: T. Bontinck és J. Feld ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Számvevőszéke (képviselők: T. Kennedy, J.-M. Steiner és G. Corstens meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a Számvevőszék főtitkárának a tisztviselővé kinevezett, volt ideiglenes alkalmazott felperes kiegészítő felmondási időt helyettesítő maradványösszeg, távozási díj és napidíj fizetése végett benyújtott panaszát elutasító 2006. március 30-i határozatának megsemmisítése iránti, másrészt kártérítési kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

G. Bellantone maga viseli a saját költségei háromnegyed részét.

Az Európai Közösségek Számvevőszéke a saját költségein túlmenően viseli G. Bellantone költségeinek egynegyedét.

____________

1 - HL C 237., 2006.9.30., 18. o.