Language of document :

2007. szeptember 17-én benyújtott kereset - Evraets kontra Bizottság

(F-92/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Pascal Evraets (Lambusart, Belgium) (képviselő: N. Lhoëst ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóságnak a 2006. évi előléptetési időszakban az AST 4 besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők listáját közzétevő határozatát abban a részében, amelyben a Bizottság nem vette figyelembe a felperes előléptethetőségét a 2006. évi előléptetési időszakban, és a felperes neve nem szerepel az előléptetett tisztviselők listáján;

a Közszolgálati Törvényszék szükség esetén semmisítse meg a felperesnek az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (személyzeti szabályzat) 90. cikkének (2) bekezdése alapján 2007. február 16-án benyújtott panaszát kifejezetten elutasító, 2007. június 6-i bizottsági határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság úgy ítélte meg, hogy a felperes - korábban ideiglenes alkalmazott, egy belső versenyvizsga sikeres letételét követően azonban 2004. április 16. óta az AST 3 besorolási fokozatban lévő kinevezett tisztviselő - nem előléptethető a 2006. évi előléptetési időszakban, mivel nem bizonyította a személyzeti szabályzat 45. cikkének (2) bekezdése értelmében alkalmasságát valamely harmadik nyelven történő munkavégzésre.

Keresetének alátámasztására a felperes három jogalapra hivatkozik, amelyek közül az első a személyzeti szabályzat 45. cikke (1) bekezdésének megsértésével, valamint a személyzeti szabályzat 45. cikke általános végrehajtási rendelkezései 10. cikke (5) bekezdésének jogellenességével kapcsolatos. A felperes azt állítja, hogy a személyzeti szabályzat 45. cikkének (1) bekezdése értelmében, amely az előléptethetőséghez két év szolgálati időt követel meg, a felperest 2006. április 16-án előléptethették volna, vagyis még azon követelmény hatálybalépése előtt, amely szerint bizonyítania kell a valamely harmadik nyelven történő munkavégzésre való alkalmasságát. A személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 11. cikke ugyanis előírja, hogy a 45. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik a 2006. május 1-je előtt hatályba lépő előléptetésekre. A Bizottság azáltal, hogy megköveteli a felperestől a valamely harmadik nyelven történő munkavégzésre való alkalmasságot azzal az indokkal, hogy az általános végrehajtási rendelkezések 10. cikkének (5) bekezdése értelmében az előléptetése csak 2006. május 1-jén léphet hatályba, megsértette a személyzeti szabályzat 45. cikkének (1) bekezdését.

A második jogalap az egyenlőtlen bánásmód megvalósulásával, valamint egyrészről a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 11. cikkének jogellenességével, másrészről pedig a Bizottság által 2006. július 19-én elfogadott, a személyzeti szabályzat 45. cikke (2) bekezdése alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló közös szabályozás 1. cikke 1. pontjának jogellenességével kapcsolatos. A felperes többek között arra hivatkozik, hogy a 2004. április 15. és 2004. április 30. között felvett tisztviselőket a személyzeti szabályzat ugyanazon rendelkezései alapján vették fel, mint a 2004. április 15. - vagyis a személyzeti szabályzat 45. cikke (2) bekezdésének hatálybalépése - előtt felvett tisztviselőket. Következésképpen a személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 11. cikke és a közös szabályozás 1. cikkének 1. pontja hátrányos megkülönböztetést eredményezett azáltal, hogy a 2004. április 15. és április 30. között felvett tisztviselőkre a 2004. április 15. előtt felvett tisztviselőkhöz képest szigorúbb előléptetési feltételek alkalmazását írja elő. A felperes továbbá hangsúlyozza, hogy a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 5. cikkének (3) bekezdése értelmében nem szükséges harmadik nyelv ismerete azon tisztviselők első előléptetéséhez, akik - noha 2004. május 1-je után vették fel őket - korábban ideiglenes alkalmazottak voltak. Jogellenes lenne tehát megkövetelni harmadik nyelv ismeretét azoktól a tisztviselőktől, akiket a felpereshez hasonlóan az említett időpont előtt neveztek ki.

A harmadik jogalap a gondos ügyintézés, a tényleges érvényesülés és a bizalomvédelem elvének megsértésén alapul. A felperes többek között arra hivatkozik, hogy a személyzeti szabályzat 45. cikke (2) bekezdésének végrehajtása során a Bizottság nem járt el a szükséges gondossággal, és nem felelt meg azon tisztviselők jogos várakozásainak, akik a 2006. évi előléptetési időszakban igényt tartottak előléptetésre. A Bizottság így különösen elmulasztotta elfogadni a megfelelő átmeneti rendelkezéseket és megfelelő időben meghozni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy lehetővé tegye a felperes számára harmadik nyelv tanulását, és így előléptethető legyen.

____________