Language of document :

Acţiune introdusă la 17 septembrie 2007 - Evraets/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-92/07)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Pascal Evraets (Lambusart, Belgia) (reprezentant: N. Lhoëst, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei autorităţii împuternicite să facă numiri (AIPN) privind publicarea listei funcţionarilor promovaţi în gradul AST 4 în cadrul exerciţiului de promovare 2006, în măsura în care Comisia nu a luat în considerare eligibilitatea reclamantului la promovare pentru exerciţiul de promovare 2006 și în măsura în care numele reclamantului nu figurează pe lista funcţionarilor promovaţi;

în măsura în care este necesar, anularea deciziei explicite a Comisiei din 6 iunie 2007 de respingere a reclamaţiei introduse de reclamant la 16 februarie 2007, în temeiul articolului 90 alineatul (2) din Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene (statutul);

obligarea Comisiei Comunităţilor Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

Reclamantul, fost agent temporar numit funcţionar cu gradul AST 3 începând cu 16 aprilie 2004 în urma promovării unui concurs intern, a fost considerat neeligibil pentru promovare în funcţie în cadrul exerciţiului de promovare 2006, întrucât nu și-a demonstrat capacitatea de a lucra într-o a treia limbă, conform articolului 45 alineatul (2) din statut.

În susţinerea acţiunii sale, reclamantul invocă trei motive, dintre care primul se întemeiază pe încălcarea articolului 45 alineatul (1) din statut și pe nelegalitatea articolului 10 alineatul (5) din Dispoziţiile generale de aplicare (DGE) a articolului 45 din statut. Reclamantul susţine că, în temeiul articolului 45 alineatul (1) din statut, care prevede doi ani de vechime pentru a fi eligibil la promovare, ar fi putut să fie promovat la data de 16 aprilie 2006, adică înainte de intrarea în vigoare a cerinţei de a-și demonstra capacitatea de a lucra într-o a treia limbă. Într-adevăr, articolul 11 din anexa XIII la statut prevede că articolul 45 alineatul (2) nu se aplică promovărilor care intră în vigoare înainte de 1 mai 2006. Întrucât a pretins reclamantului să aibă capacitatea de a lucra într-o a treia limbă pe motiv că, potrivit articolului 10 alineatul (5) din DGE, promovarea sa ar intra în vigoare numai la 1 mai 2006, Comisia ar fi încălcat articolul 45 alineatul (1) din statut.

Al doilea motiv se întemeiază pe existenţa unor inegalităţi de tratament și pe nelegalitatea, pe de o parte, a articolului 11 din anexa XIII la statut și, pe de altă parte, a articolului 1 punctul 1 din Reglementarea comună de stabilire a modalităţilor de aplicare a articolului 45 alineatul (2) din statut, adoptată de Comisie la 19 iulie 2006. Reclamantul arată în special că funcţionarii recrutaţi între 15 aprilie 2004 și 30 aprilie 2004 au fost angajaţi în temeiul acelorași dispoziţii statutare ca și funcţionarii recrutaţi înainte de 15 aprilie 2004, adică înainte de intrarea în vigoare a articolului 45 alineatul (2) din statut. În consecinţă, întrucât aplică funcţionarilor recrutaţi între 15 aprilie și 30 aprilie 2004 condiţii de promovare mai constrângătoare decât celor recrutaţi înainte de 15 aprilie 2004, articolul 11 din anexa XIII la statut și articolul 1 punctul 1 din Reglementarea comună ar fi creat o discriminare. În plus, reclamantul subliniază că, potrivit articolului 5 alineatul (3) din anexa XIII la statut, cunoașterea unei a treia limbi nu este cerută în scopul primei promovări a funcţionarilor care, deși recrutaţi după 1 mai 2004, fuseseră anterior agenţi temporari. Or, ar fi nelegal să se pretindă cunoașterea unei a treia limbi de către funcţionarii care, asemenea reclamantului, au fost numiţi înainte de data menţionată.

Al treilea motiv se întemeiază pe încălcarea principiilor bunei gestiuni administrative, efectivităţii și încrederii legitime. Reclamantul arată în special că, atunci când a aplicat articolul 45 alineatul (2) din statut, Comisia nu ar fi depus toată diligenţa necesară și nu ar fi răspuns așteptărilor legitime ale funcţionarilor cu vocaţie la promovare în cadrul exerciţiului de promovare 2006. Comisia ar fi omis îndeosebi să adopte dispoziţiile tranzitorii adecvate și să ia în timp util măsurile necesare pentru a permite reclamantului să înveţe o a treia limbă și să fie astfel eligibil la promovare.

____________