Language of document :

Sag anlagt den 17. september 2007 - Acosta Iborra m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-93/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Beatriz Acosta Iborra (Alkmaar, Nederlandene), m.fl. (ved avocat N. Lhoëst)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgernes påstande

-    Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse, hvorved listen over forfremmede tjenestemænd i forfremmelsesåret 2006, offentliggøres, for så vidt som Kommissionen ikke har taget hensyn til at sagsøgerne kunne forfremmes i forfremmelsesåret 2006 og deres navne ikke fremgår af listen over tjenestemænd, der er blevet forfremmet.

-    Om fornødent annullation af Kommissionens udtrykkelige afgørelser af 6. juli 2007 om afvisning af sagsøgernes klage i medfør af artikel 90, stk. 2, i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (vedtægten) den 16. februar 2007

-    Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgerne har fremsat anbringender, der i vidt omfang svarer til de anbringender, der er fremsat i sag F-92/07, hvis meddelelse er offentliggjort i samme nummer af Den Europæiske Unions Tidende.

____________