Language of document :

Kanne 17.9.2007 - Acosta Iborra ym. v. komissio

(Asia F-93/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Beatriz Acosta Iborra (Alkmaar, Alankomaat) ynnä muut (edustaja: asianajaja N. Lhoëst)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen päätös, jolla julkaistiin luettelo vuoden 2006 ylennyskierroksella ylennetyistä virkamiehistä, on kumottava siltä osin kuin komissio ei ole ottanut huomioon, että kantajat täyttivät edellytykset ylentämiselle vuoden 2006 ylennyskierroksella, ja siltä osin kuin heidät jätettiin merkitsemättä ylennettyjen virkamiesten luetteloon

komission 6.6.2007 tekemät nimenomaiset päätökset, jotka koskevat kantajien Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen (henkilöstösäännöt) 90 artiklan 2 kohdan nojalla 16.2.2007 tekemän valituksen hylkäämistä, on tarvittaessa kumottava

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajat vetoavat kanneperusteisiin, jotka ovat hyvin samankaltaisia kuin asiassa F-92/07, jota koskeva tiedonanto julkaistaan tässä samassa Euroopan unionin virallisen lehden numerossa.

____________