Language of document :

Tožba, vložena 17. septembra 2007 - Acosta Iborra in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-93/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeče stranke: Beatriz Acosta Iborra (Alkmaar, Nizozemska) in drugi (zastopnik: N. Lhoëst, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožečih strank

Razglasitev ničnosti odločbe organa, pristojnega za imenovanja (OPI), s katero je bil objavljen seznam uradnikov, ki so napredovali v napredovalnem obdobju 2006, ker Komisija ni upoštevala, da so tožeče stranke upravičene do napredovanja v napredovalnem obdobju 2006, in ker njihova imena niso na seznamu uradnikov, ki so napredovali;

po potrebi, razglasitev ničnosti odločb Komisije z dne 6. junija 2007 o zavrnitvi pritožbe, ki so jo tožeče stranke vložile 16. februarja 2007 na podlagi člena 90(2) Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti (Kadrovski predpisi);

naložitev plačila stroškov Komisiji.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke navajajo tožbene razloge, zelo podobne tistim iz zadeve F-92/07, katere obvestilo je objavljeno v tej številki Uradnega lista Evropske Unije.

____________