Language of document :

2007 rugsėjo 21 d. pareikštas ieškinys byloje Rebizant ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-94/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Jean Rebizant (Karlsrūhė, Vokietija) ir kiti, atstovaujami advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J-N. Lois, E. Marchal

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

pripažinti neteisėtu sprendimą, nustatantį pareigūnų, kuriems apmokama iš Mokslinių tyrimų/Jungtinio tyrimų centro (JTC) ir Veiklos biudžeto, paaukštinimo į AD 13 lygį balą,

panaikinti Paskyrimų tarnybos sprendimą nepaaukštinti ieškovų į AD 13 lygį per 2006 m. pareigų paaukštinimo procedūrą,

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdami savo ieškinį, ieškovai nurodo šiuos pagrindus:

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau - PTN) 5 straipsnio 5 dalies pažeidimą,

PTN 6 straipsnio 2 dalies ir jų XIII priedo 9 straipsnio pažeidimą,

vienodo požiūrio principo pažeidimą.

Ieškovai tvirtina, kad nustatydama pareigūnų, kuriems apmokama iš Mokslinių tyrimų ir JTC biudžeto, 98,5 paaukštinimo į AD 13 lygį balą, Komisija neatsižvelgė į vadovaujantis PTN XIII priedo 9 straipsniu Mokslinių tyrimų ir JTC generaliniuose direktoratuose laisvus etatus ir į specifinę pareigūnų, kuriems apmokama iš šių biudžetų, situaciją.

Ieškovai teigia, kad to nepadariusi Komisija pažeidė savo 2005 m. liepos 20 d. Sprendimą dėl pareigūnų, kuriems apmokama iš bendrojo biudžeto moksliniams tyrimams skirtos dalies, paaukštinimo procedūros tvarkos, įtvirtinantį vienodo požiūrio į pareigūnus, kuriems apmokama iš skirtingų biudžetų, principą.

____________