Language of document :

Tožba, vložena 24. septembra 2007 - De Fays proti Komisiji

(Zadeva F-97/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Chantal De Fays (Bruselj, Belgija) (zastopnika: P.-P. Gehuchten in Ph. Reyniers, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Odločba organa, pristojnega za imenovanja (OPI), z dne 21. junija 2007 in po potrebi odločba OPI z dne 21. novembra 2006 naj se razglasita za nično;

Komisiji naj se naloži plačilo plač, ki so bile predmet ukrepa začasne odstranitve z delovnega mesta, skupaj z zakonitimi obrestmi;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, uradnica pri Komisiji, ki trpi zaradi bolezni, zaradi katere je prisiljena v odsotnost z dela, izpodbija odločbi OPI, v katerih se upošteva, da je njena nepretrgana odsotnost od 19. oktobra 2006 neodobrena in se zato zanjo uporabi člen 60 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti (Kadrovski predpisi).

Tožeča stranka najprej uveljavlja, da so bile v postopku predložitve neodvisnemu zdravniku, ki da mnenje, na podlagi člena 59 Kadrovskih predpisov, kršene pravice obrambe in načelo kontradiktornosti. Poleg tega naj bi poročilo neodvisnega zdravnika ne bilo pravilno obrazloženo in naj bi vsebovalo očitno napako pri presoji.

Tožeča stranka poleg tega trdi, da odločba, ki jo zavezuje k prisotnosti na delu, glede na trenutna znanstvena spoznanja krši načelo previdnosti.

____________