Language of document :

Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare introdusă de Supreme Court (Irlanda) la 6 august 2007 - Nicole Hassett și Cheryl Doherty/The Medical Defence Union Limited și MDU Services Limited/Raymond Howard și Brian Davidson

(Cauza C-372/07)

Limba de procedură: engleza

Instanţa de trimitere

Supreme Court, Irlanda

Părţile din acţiunea principală

Reclamante: Nicole Hassett și Cheryl Doherty/The Medical Defence Union Limited și MDU Services Limited

Pârâţi: Raymond Howard și Brian Davidson

Întrebările preliminare

Atunci când unii medici constituie un sindicat profesional sub forma unei societăţi înregistrate în temeiul dreptului unui stat membru, în scopul de a acorda asistenţă și garanţie, în cadrul exercitării profesiunii acestora, membrilor care exersează în acest din urmă stat și într-un alt stat membru și când acordarea acestei asistenţe sau a acestei garanţii depinde de o decizie adoptată de consiliul de administraţie al acestei societăţi în temeiul unei puteri discreţionare absolute, conform statutului său, litigiile în care o decizie de refuz, în temeiul statutului respectiv, al asistenţei sau al despăgubirii acordate unui medic ce exersează într-un alt stat membru este contestată de acest medic în temeiul unei încălcări a drepturilor contractuale sau de altă natură ale acestuia de către societatea respectivă, trebuie considerate drept litigii în materie de validitate a deciziei unui organ al acestei societăţi în sensul articolului 22 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competenţa judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială1, astfel încât instanţele statului membru în care această societate își are sediul deţin o competenţă exclusivă ?

____________

1 - - Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competenţa judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, JO L 12, p. 1.