Language of document :

2007. december 29-én benyújtott kereset - Marcuccio kontra Bizottság

(F-146/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

Azon tény vizsgálatának megindítása és elvégzése iránti felperesi kérelem alperesi elutasítása elleni kereset, hogy a felperes 2001. október 29-én, munkaidőben, a Bizottság angolai képviseletén, ahol akkor mint az alperes tisztviselője teljesített szolgálatot, véletlenül ismeretlen jellegű fehéres színű porral érintkezett, továbbá e por anyagmintájával, annak megőrzésével és az ahhoz való hozzájutással kapcsolatos tájékoztatás iránti felperesi kérelem alperesi elutasítása elleni kereset.

A felperes a kérelmének alperesi elutasításával szembeni érvelésének alátámasztására a következő három jogalapot jelöli meg: 1) az indokolás teljes hiánya, többek között azért, mert a felperes szerint az alperes által adott indokolás értelmetlen, ellentmondó, ésszerűtlen, zavaros és csupán ürügyként szolgált, illetőleg a vizsgálat hiánya vagy nem megfelelő jellege miatt; 2) nyilvánvalóan súlyos jogszabálysértés; 3) a gondoskodási és a gondos ügyintézési kötelezettség megsértése

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg, amennyiben szükséges, a 2007. február 23-i, ADMINB.2/MB/nb D(07)4623 sz. iratot;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatósághoz benyújtott 2006. október 10-i felperesi kérelmet elutasító határozatot, annak formájától függetlenül;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg, amennyiben szükséges, a kinevezésre jogosult hatósághoz benyújtott 2007. április 27-i felperesi kérelmet elutasító határozatot, annak formájától függetlenül;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg, amennyiben szükséges, a 2007. szeptember 4-i, ADMIN.B.2/MB/ls D(07)19393 sz. iratot;

a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg, hogy az alperes nem indított és nem is végzett semmiféle megfelelő vizsgálatot - ideértve az ilyen vizsgálatot előkészítő, illetve az ilyen vizsgálat következtében hozott intézkedések megtételét is - azon, akár korábbi, akár későbbi körülmények felderítése érdekében, amelyek bármiféleképpen kapcsolatba hozhatók azzal a ténnyel, hogy a felperes 2001. október 29-én, munkaidőben, a Bizottság angolai képviseletén, ahol akkor mint az alperes tisztviselője teljesített szolgálatot, véletlenül ismeretlen jellegű fehéres színű porral érintkezett;

a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg és mondja ki, hogy a vizsgálat elmulasztása jogellenes;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy az indítsa meg és végezze el a vizsgálatot, tegye meg a vizsgálat következtében meghozandó intézkedéseket, tájékoztassa a felperest a 2001. október 29-i eseményről, és biztosítsa a felperes részére a porból származó anyagmintához való hozzájutást;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy az fizessen a felperesnek a vizsgálat elmulasztása miatt a keresetlevél benyújtásának napjáig visszafordíthatatlanul okozott kár megtérítéseként 3 000 000 eurót, illetőleg a Törvényszék által igazságosnak és méltányosnak ítélt, magasabb vagy alacsonyabb összeget;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy az fizessen a felperesnek a vizsgálat elmulasztása miatt a jövőben keletkező kár megtérítéseként naponta 300 eurót, illetőleg a Törvényszék által igazságosnak és méltányosnak ítélt, magasabb vagy alacsonyabb összeget a keresetlevél benyújtásának másnapjától a vizsgálat elvégzését - ideértve a vizsgálatot előkészítő, illetve a vizsgálat következtében hozott intézkedések megtételét is - követően a vizsgálat eredményének a felperessel, illetve a képviselet helyiségeiben, valamint a Bizottság Fejlesztési Főigazgatóságának és Külügyi Főigazgatóságának székhelyén a kellő nyilvánossággal történő közlése napjáig számítva;

a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg, milyen magatartást tanúsított az alperes a 2001. október 29-i eseménnyel kapcsolatban, akár azt megelőzően, akár annak idején, akár azt követően, kivéve a vizsgálat elmulasztását;

a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg és mondja ki, hogy e magatartás jogellenes;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy az fizessen a felperesnek a felperes e magatartás miatt keletkezett kárának megtérítéseként 5 000 000 eurót, illetőleg a Törvényszék által igazságosnak és méltányosnak ítélt, magasabb vagy alacsonyabb összeget;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot, hogy az térítse meg a felperes valamennyi költségét és készkiadását, ideértve az annak bizonyításához esetlegesen szükséges szakvélemény költségeit is, hogy az alperes fenti kártérítési kötelezettségeinek mindegyike az említett összegek mértékéig fennáll, valamint általánosságban az ügy elbírálása tekintetében jelentőséggel bíró valamennyi tény bizonyításának költségeit.

____________