Language of document :

Sag anlagt den 2. januar 2008 - Bart Nijs mod Revisionsretten

(Sag F-1/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Bart Nijs (Bereldange, Luxembourg) (ved avocat F. Rollinger)

Sagsøgt: Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Dels annullation af appeludvalgets afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse A*11 i forfremmelsesåret 2005, dels påstand om erstatning.

Sagsøgerens påstande

Annullation af bedømmelsesrapporten 2005/06 vedrørende sagsøgeren, herunder appeludvalgets afgørelse nr. 01/2007 om at stadfæste denne rapport, der blev modtaget af sagsøgeren den 2. marts 2007.

Annullation af de hermed forbundne og efterfølgende afgørelser, navnlig om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD 11 i 2007.

Annullation af den afgørelse, der blev truffet på mødet med begrænset deltagelse i Revisionsretten den 8. marts 2007 om at genudnævne Michel Hervé den 1. juli 2007 for en periode på seks år.

Revisionsretten tilpligtes at betale erstatning for ikke-økonomisk skade, i alt 10 000 EUR, samt erstatning for den økonomiske skade, der består i forskellen mellem den løn, som sagsøgeren har modtaget fra ikrafttrædelsestidspunktet for de sidstnævnte forfremmelsesafgørelser, der blev meddelt den 3. april 2007, og den løn, som sagsøgeren ville have oppebåret, såfremt han var blevet forfremmet fra dette tidspunkt.

Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________