Language of document :

Beroep ingesteld op 3 januari 2008 - Marcuccio / Commissie

(Zaak F-3/08)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende afwijzing van verzoekers verzoek om een Italiaanse vertaling te krijgen van een in het Engels gestelde aan hem gerichte nota

Conclusies

nietigverklaring van de nota van 15 februari 2007, ref. RELEX.K7/PL/dg D(2007)502497;

nietigverklaring van het in welke vorm dan ook tot stand gekomen besluit van verweerster houdende afwijzing van het verzoek dat verzoeker op 27 januari 2007 bij het tot aanstelling bevoegd gezag had ingediend;

nietigverklaring, voor zover nodig, van het in welke vorm dan ook tot stand gekomen besluit houdende afwijzing van de klacht die verzoeker op 26 mei 2007 bij het tot aanstelling bevoegd gezag had ingediend;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling aan verzoeker van een bedrag van 1 000 EUR, dan welk elk lager of hoger bedrag dat het Gerecht rechtvaardig en billijk acht, ter vergoeding van de schade die verzoeker heeft geleden als gevolg van de besluiten waarvan nietigverklaring wordt gevorderd;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

____________