Language of document :

Žaloba podaná dne 10. ledna 2008 - Brune v. Komise

(Věc F-5/08)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Markus Brune (Brusel, Belgie) (zástupce: H. Mannes, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí žalované o nezařazení žalobce kvůli nedosaženému počtu bodů na seznam úspěšných uchazečů výběrového řízení EPSO AD/26/05

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí žalované ze dne 10. května 2007 a rozhodnutí o stížnosti ze dne 2. října 2007 o zrušení seznamu úspěšných uchazečů v řízení EPSO AD/26/05;

podpůrně zrušit rozhodnutí žalované ze dne 10. května 2007 a rozhodnutí o stížnosti ze dne 2. října 2007 a uložit žalované povinnost zařadit žalobce do seznamu úspěšných uchazečů EPSO AD/26/05;

krajně podpůrně zrušit rozhodnutí žalované ze dne 10. května 2007 a rozhodnutí o stížnosti ze dne 2. října 2007 a uložit žalované povinnost stanovit žalobci nové datum pro ústní část výběrového řízení s přiměřeným časem na přípravu a posoudit schopnost zařazení na seznam úspěšných uchazečů podle přiměřených hodnotících kritérií;

uložit žalované povinnost podat odůvodnění k rozhodnutí ze dne 10. května 2007 a umožnit nahlédnout do protokolu o ústní části výběrového řízení;

uložit žalované náhradu nákladů řízení;

pro úplnost vydat rozsudek pro zmeškání.

____________