Language of document :

Sag anlagt den 10. januar 2008 - Brune mod Kommissionen

(Sag F-5/08)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Markus Brune (Bruxelles, Belgien) (ved Rechtsanwalt H. Mannes)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Kommissionens afgørelse om ikke at optage sagsøgeren på reservelisten for udvælgelsesprøven EPSO AD/26/05, fordi han ikke havde opnået et tilstrækkeligt antal points.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Annullation af sagsøgtes afgørelse af 10. maj 2007 og klageafgørelsen af 2. oktober 2007; reservelisten for udvælgelsesprøven EPSO AD/26/05 kendes ugyldig

Subsidiært; annullation af sagsøgtes afgørelse af 10. maj 2007 og klageafgørelsen af 2. oktober 2007 og sagsøgte tilpligtes at optage sagsøgeren på reservelisten for udvælgelsesprøven EPSO AD/26/05

Mere subsidiært; annullation af sagsøgtes afgørelse af 10. maj 2007 og klageafgørelsen af 2. oktober 2007 og sagsøgte tilpligtes at fastsætte en ny frist for afholdelse af den mundtlige prøve for sagsøgeren med en passende forberedelsestid og vurdere hans eventuelle optagelse på reservelisten på grundlag af rimelige bedømmelseskriterier

Sagsøgte tilpligtes at give en begrundelse for afgørelsen af 10. maj 2007 og at give adgang til aktindsigt i bedømmelsesprotokollatet vedrørende den mundtlige prøve, der blev afholdt den 6. marts 2007

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber betaler sagens omkostninger

Mest subsidiært; der afsiges udeblivelsesdom.

____________