Language of document :

Beroep ingesteld op 10 januari 2008 -Brune / Commissie

(Zaak F-5/08)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Markus Brune (Brussel, België) (vertegenwoordiger: H. Mannes, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van verweersters besluit om verzoeker wegens onvoldoende punten niet op de reservelijst van vergelijkend onderzoek EPSO AD/26/05 te plaatsen

Conclusies

het besluit van de verwerende partij van 10 mei 2007 en het op de klacht genomen besluit van 2 oktober 2007 nietig te verklaren en de reservelijst van vergelijkend onderzoek EPSO AD/26/05 ongeldig te verklaren;

subsidiair, het besluit van de verwerende partij van 10 mei 2007 en het op de klacht genomen besluit van 2 oktober 2007 nietig te verklaren en de verwerende partij te verplichten, verzoeker op de reservelijst van vergelijkend onderzoek EPSO AD/26/05 te plaatsen;

meer subsidiair, het besluit van de verwerende partij van 10 mei 2007 en het op de klacht genomen besluit van 2 oktober 2007 nietig te verklaren en haar te verplichten, verzoeker met inachtneming van een redelijke voorbereidingstermijn een nieuwe datum te geven voor een mondeling examen en volgens de juiste beoordelingscriteria vast te stellen of hij op de reservelijst kan worden geplaatst;

de verwerende partij te verplichten, het besluit van 10 mei 2007 te motiveren en inzage te verlenen in het verslag van het mondelinge examen op 6 maart 2007;

de verwerende partij te verwijzen in de kosten van de procedure;

ten overvloede, bij verstek arrest te wijzen.

____________