Language of document :

Tožba, vložena 10. januarja 2008 - Brune proti Komisiji

(Zadeva F-5/08)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Markus Brune (Bruselj, Belgija) (zastopnik: H. Mannes, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razveljavitev odločbe tožene stranke, na podlagi katere tožeča stranka ni bila vpisana na čakalni seznam javnega natečaja EPSO AD/26/05 zaradi nezadostnega števila doseženih točk.

Predlogi tožeče stranke

Odločba tožene stranke z dne 10. maja 2007 in odločitev o pritožbi z dne 2. oktobra 2007 naj se razveljavita, čakalni seznam v postopku EPSO AD/26/05 pa naj se razglasi za neveljavnega;

podredno naj se Odločba tožene stranke z dne 10. maja 2007 in odločitev o pritožbi z dne 2. oktobra 2007 razveljavita in toženi stranki naloži, da uvrsti tožečo stranko na čakalni seznam EPSO AD/26/05;

še bolj podredno naj se Odločba tožene stranke z dne 10. maja 2007 in odločitev o pritožbi z dne 2. oktobra 2007 razveljavita in toženi stranki naloži, da določi nov datum za ustni preizkus tožeče stranke s primernim časom za pripravo in da se njeno primernost za uvrstitev na čakalni seznam presoja na podlagi ustreznih ocenjevalnih meril;

toženi stranki naj se naloži, da utemelji svojo odločitev z dne 10. maja 2007 in da odobri vpogled v zapisnik z ustnega preizkusa z dne 6. marca 2007;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov;

če je to potrebno, naj se izda zamudno sodbo.

____________