Language of document :

Talan väckt den 10 januari 2008 - Brune mot kommissionen

(Mål F-5/08)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Markus Brune (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten H. Mannes)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av svarandens beslut att inte föra upp sökanden på reservlistan inom ramen för uttagningsförfarandet EPSO AD/26/05 då denne inte erhållit tillräckligt många poäng.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara svarandens beslut av den 10 maj 2007 och beslutet avseende överklagandet av den 2 oktober 2007 samt reservlistan inom ramen för uttagningsförfarandet EPSO AD/26/05,

i andra hand ogiltigförklara svarandens beslut av den 10 maj 2007 och beslutet avseende överklagandet av den 2 oktober 2007 samt förplikta svaranden att föra upp sökanden på reservlistan avseende EPSO AD/26/05,

i tredje hand ogiltigförklara svarandens beslut av den 10 maj 2007 och beslutet avseende överklagandet av den 2 oktober 2007 samt förplikta svaranden dels att fastställa ett nytt datum för muntligt prov för sökanden med rimlig tid för förberedelse, dels att bedöma lämpligheten att upptas på reservlistan mot bakgrund av rimliga bedömningskriterier,

förplikta svaranden att motivera beslutet av den 10 maj 2007 och lämna insyn avseende protokollet för det muntliga provet av den 6 mars 2007,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna

för säkerhets skull avkunna tredskodom.

____________