Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 23 януари 2008 г.

De Fays/Комисия

(Дело F-62/07)1

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 - ОВ C 199, 25.8.2007 г., стр. 53