Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2008. január 23-i végzése - De Fays kontra Bizottság

(F-62/07. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: francia

Az első tanács elnöke - az egyezségre tekintettel - elrendelte az ügy törlését.

____________

1 - HL C 199., 2007.8.25., 53. o.