Language of document :

2008 m. sausio 23 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) nutartis De Fays prieš Komisiją

(Byla F-62/07)1

Proceso kalba: prancūzų

Draugiškai išsprendus ginčą Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 199, 2007 8 25, p. 53.