Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 23 januari 2008 - De Fays / Commissie

(Zaak F-62/07)1

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft na minnelijke regeling de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 199 van 25.8.2007.