Language of document :

Ordonanţa Tribunalului Funcţiei Publice (Camera întâi) din 23 ianuarie 2008 - De Fays/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-62/07)1

Limba de procedură: franceza

Preşedintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei în urma soluţionării pe cale amiabilă.

____________

1 - JO C 199, 25.8.2007, p. 53.