Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (pravá komora) z 23. januára 2008 - De Fays/Komisia

(vec F-62/07)1

Jazyk konania: francúzština

V nadväznosti na urovnanie sporu zmierom predseda prvej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 -

2 - Ú. v. EÚ C 199, 25.8.2007, s. 53.