Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 23. januarja 2008 - De Fays proti Komisiji

(Zadeva F-62/07)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve na podlagi dosežene mirne rešitve spora.

____________

1 - UL C 199, 25.8.2007, str.53.