Language of document :

Žaloba podaná dne 14. ledna 2008 - Schönberger v. Parlament

(Věc F-7/08)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Peter Schönberger (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: O. Mader, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Parlamentu, že žalobci nepřidělí v rámci hodnotícího období 2003 třetí bod za zásluhy

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí žalovaného ze dne 15. ledna 2007, že žalobci nepřidělí v rámci hodnotícího období 2003 třetí bod za zásluhy, a rozhodnutí žalovaného ze dne 16. října 2007, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce proti rozhodnutí ze dne 15. ledna 2007;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

____________