Language of document :

Beroep ingesteld op 14 januari 2008 - Schönberger / Parlement

(Zaak F-7/08)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Peter Schönberger (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: O. Mader, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het Parlement om verzoeker in het kader van zijn beoordeling over 2003 geen derde meritepunt toe te kennen

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij van 15 januari 2007 om verzoeker in het kader van zijn beoordeling over 2003 geen derde meritepunt toe te kennen alsmede van het besluit van de verwerende partij van 16 oktober 2007 houdende afwijzing van verzoekers klacht tegen het besluit van 15 januari 2007;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

____________