Language of document :

Tožba, vložena 14. januarja 2008 - Schönberger proti Parlamentu

(Zadeva F-7/08)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Peter Schönberger (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnik: O. Mader, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski Parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Parlamenta, ki tožeči stranki v okviru njenega ocenjevalnega poročila za leto 2003 ni dodelila tretje točke za delovno uspešnost.

Predlogi tožeče stranke

Odločba tožene stranke z dne 15. januarja 2007, s katero tožeči stranki v okviru njenega ocenjevalnega poročila za leto 2003 ni dodelila tretje točke za delovno uspešnost, kot tudi odločba tožene stranke z dne 16. oktobra 2007, s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke proti odločbi z dne 15. januarja 2007, naj se razglasi za nično.

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov postopka.

____________