Language of document :

Sag anlagt den 18. januar 2008 - Rosenbaum mod Kommissionen

(Sag F-9/08)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Eckehard Rosenbaum (Bonn, Tyskland) (ved Rechtsanwalt H.-J. Rüber)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af sagsøgtes afgørelse om ved sagsøgerens ansættelse at indplacere ham i lønklasse AD 6/2.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Annullation af ansættelsesmyndigheden ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers afgørelse af 13. februar 2007 om indplacering af sagsøgeren i lønklasse AD 6/2

Det fastslås, at sagsøgeren skal indplaceres i lønklasse AD 9

Subsidiært; det fastslås, at sagsøgeren skal indplaceres i lønklasse AD 8

Mere subsidiært; det fastslås at sagsøgeren skal indplaceres i lønklasse AD 7

Sagsøgte tilpligtes i økonomisk henseende at stille sagsøgeren som om han var blevet indplaceret korrekt

Sagsøgte tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________