Language of document :

Sag anlagt den 2. april 2009 - Goddijn mod Europol

(Sag F-39/09)

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: Jaqueline Goddijn (Breda, Nederlandene) (ved P. de Casparis)

Sagsøgt: Den Europæiske Politienhed (Europol)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelsen af 12. juni 2008, hvorved sagsøgeren fik meddelelse om, at der ikke var mulighed for at tilbyde hende en fast stilling, og af afgørelsen af 7. januar 2009 om afslag på klagen over den første afgørelse.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 12. juni 2008, hvorved Europol meddelte sagsøgeren, at det ikke var muligt at tilbyde hende fastansættelse, samt af afgørelsen af 7. januar 2009, hvorved hun fik afslag på den klage, hun havde indgivet over afgørelsen af 12. juni 2008.

Europol tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________