Language of document :

2. aprillil 2009 esitatud hagi - Goddijn versus Europol

(Kohtuasi F-39/09)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Jaqueline Goddijn (Breda, Madalmaad) (esindaja: P. de Casparis)

Kostja: Euroopa Politseiamet (Europol)

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada esiteks 12. juuni 2008. aasta otsus, millega teatati hagejale, et talle ei ole võimalik pakkuda koosseisulist ametikohta, ja teiseks 7. jaanuari 2009. aasta otsus jätta rahuldamata hageja kaebus, mille viimane esitas esimesena mainitud otsuse peale.

Hageja nõuded

-    Nõue tühistada esiteks 12. juuni 2008. aasta otsus, millega kostja andis hagejale teada, et tal ei ole võimalik viimasele pakkuda koosseisulist ametikohta, ja teiseks 7. jaanuaril 2009 hageja kaebuse kohta vastu võetud otsus, milles leiti, et hageja etteheited 12. juuni 2008. aasta otsuse suhtes ei ole põhjendatud.

mõista kohtukulud välja Euroopa Politseiametilt.

____________