Language of document :

Talan väckt den 2 april 2009 - Goddijn mot Europol)

(Mål F-39/09)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Jaqueline Goddijn (Breda, Nederländerna) (ombud: P. de Casparis)

Svarande: Europeiska polisbyrån (Europol)

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet av den 12 juni 2008 genom vilket svaranden informerades om att det var omöjligt att erbjuda henne en fast anställning, liksom av omprövningsbeslutet av den 7 januari 2009 i vilket det första beslutet vidhölls.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 12 juni 2008 genom vilket svaranden meddelat sökanden att Europol inte kunde erbjuda henne en fast anställning, och omprövningsbeslutet av den 7 januari 2009 i vilket sökandens invändningar avseende beslutet av den 12 juni 2008 fanns vara ogrundade, och

förplikta Europol att ersätta rättegångskostnaderna.

____________